Vítejte na webových stránkách

Západočeské pobočky

Klubu chovatelů kníračů ČR 1927

 

 

!!!DŮLEŽITÉ INFORMACE!!!

 

Vážení členové pobočky,

dovolujeme si vás oslovit v předvánoční čas z několika důvodů.

1) seznámení a připomínkování nových stanov KCHK (viz příloha)

2) informace o dění v pobočce

3) pozvánka na členskou schůzi (viz příloha)

Všechny důvody můžeme shrnout do jednoho vysvětlení.

Jistě jste zaregistrovali, že došlo ke změnám ve vedení prezídia KCHK. Současné stanovy spolku nejsou v souladu s novým občanským zákoníkem (OZ) č. 89/2012 Sb. Ty měly být již ke dni 1.1.2017. My, níže jmenované jsme hledaly nejsnazší cestu k oslovení vás všech. Jelikož předseda našeho pobočného spolku neplní své povinnosti plynoucí z ustanovení čl. 12, písm. 1 a 3 dosud užívaných stanov, neboť poslední schůze výboru byla více jak před dvěma roky, nezajímá se o akce pořádané pobočkou jako jsou bonitace, výstavy atd.., byly jsme nuceny jednat samy. Hrozilo by, že by nám mohla být pozastavena činnost nebo by mohlo dojít ke zrušení pobočky (ustanovení čl. 12, písm. 8 stanov). V této situaci jsme všechny apelovaly na předsedu, opakovaně žádaly o schůzi výboru a navrhovaly termíny setkání, vyplývající ze stávajících stanov (čl. 11, písm.2; čl. 12; čl.15, písm.6 a 8.). Stávající stanovy naleznete na: https://kchk.cz/view.php?cisloclanku=2012031202

Jelikož stávající stanovy neurčují dobu svolání členské schůze, musíme se řídit OZ § 249, odst. 1, který stanovuje 30 denní lhůtu, a to by se do konce kalendářního roku nestihlo (informace od předsedy e-mailem byly poslány 2 členům výboru 4.12.2018 - první oslovení výboru od března letošního roku!). Další skutečností bylo, že připomínky od vás, musí být zaslány na prezídium klubu do 31.12.2018. Informovaly jsme se i na jiných pobočkách jak tuto situaci řešily (stanovy nám neurčují jak postupovat). Bylo nám sděleno, že stanovy byly přeposlány členům e-mailem k vyjádření. Náš pan předseda však stále trvá na schůzi, a bohužel si vysvětluje stanovy po svém. Odmítá opakovaně svolat schůzi výboru, jedná pouze telefonicky, tudíž jsou všechny informace přenesené. Každé z nás říká něco jiného. E-mailovou dokumentaci předložíme na lednové členské schůzi, kterou jsme byly nuceny o týden posunout, aby byla dodržena zákonná norma.  

Z výše uvedeného je patrné, že minimálně rok a více nevyvíjí aktivitu, kterou je jako předseda výboru pobočného spolku a všem členům pobočky povinován. Tím porušuje ustanovení čl. 6, písm. f) tak, že neplní úkoly vyplývající pro něho z funkcí v klubu, do kterých byl zvolen.

Vážení členové, prosíme vás o připomínkování návrhu nových stanov do 28.12.2018 nebo o zpětnou vazbu, že nemáte připomínek na e-mailovou adresu lisova@zdravka-plzen.cz nebo SMS zprávou na t.č. 775 622 414. Návrh nových stanov.pdf (405,2 kB)

V příloze naleznete i plnou moc Plná moc Klub chovatelů kníračů.pdf (176,5 kB), pokud byste se nemohli účastnit členské schůze dne 19.1.2019 v Restauraci u Malické brány od 11.00 hodin, na kterou vás srdečně zveme a budeme se těšit z vaší účasti.

Těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Mějte příjemné vánoční svátky!

Za výbor zpč. pobočky:

Světlana Lisová - jednatelka a hospodářka pobočky

Helena  Glänznerová - poradkyně chovu MK, SK, VK

Renáta Veselá - člen revizní komise  

P.S. všem členům pobočky rozesláno na e-mailové adresy uvedené ve jmenném seznamu. Těm, kdo e-mailovou adresu nemá byla předána zpráva telefonicky.

P.P.S. Dnes 16.12. ve 12.48 hodin svolal SMS zprávou předseda pobočky schůzi výboru na 29.12. v 13.30 hodin!

 

Pozvánka na členskou schůzi

 
Vážení členové, dovolte, abychom vás pozvali na řádnou členskou schůzi Západočeské pobočky KCHK. Setkání se uskuteční dne 19. ledna 2019 od 11:00 hodin v Restauraci u Malické brány (Rooseveltova 35/15, Plzeň). Více informací naleznete v přiložené pozvánce Pozvánka na schůzi 2019.pdf (141,8 kB) . Účast je velmi žádaná. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, je potřeba udělení plné moci (viz příloha výše). Děkujeme a těšíme se na vás.
 

 

 
 

Canisterapie aneb knírači nejen na "přehlídkových molech"

 
Canisterapie je velmi prospěšná činnost, která spočívá v pravidelném kontaktu nemocného s živým zvířetem. Tato léčebná metoda je poměřně mladá, nicméně je uzávanou součástí komplexní léčby nemocí, především ve stáří. Dovolte nám představit tři malé "léčitelky" s rodokmenem - Sisinku, Apinu a Belisu, které se svou certifikovanou paničkou, paní Zuzanou Noskovou, pravidelně dochází do Nemocnice Sokolov, kde obšťastňují pacienty. V přiložené koláži uvidíte "holky" v akci a můžete se dočíst více o canisterapii.
                                
 
 
 

Platba členského příspěvku

 

 

Členský příspěvek na rok činí 500,- Kč, pro členy do 18 let, studenty, matky na mateřské dovolené a členy nad 60 let je příspěvek 400,- Kč.

 

 

Platbu je možno uhradit složenkou typu C na adresu Mgr. Světlana Lisová, Americká 13, 301 00 Plzeňsloženkou typu A na bankovní účet pobočky č.722655359/0800 (je nutné uvést do kolonky "zpráva pro příjemce" jméno odesilatelenebo přímým vložením/převodem na bankovní účet pobočky (taktéž je nutné uvést jméno vkadatele). 

 

Platbu proveďte nejdpozději do 28.2.2018. popřípadě je možno zaplatit na schůzi.

 

V případě, že si již nepřejete dál být členem klubu, informujte o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 25.2.2018

 

 

INFORMACE

  • ŽÁDOST výcvikářky pobočky KCHK M. Hasenöhrlové o průběžné zasílání složených zkoušek a úspěchů kníračů ve výcviku na e-mail maruska.harry@seznam.cz

  • ZNÁMKY A PRŮKAZKY novým členům budou zasílány poštou (obyčejným dopisem) ihned po obdržení z prezidia.

  • Složené zkoušky, výstavní úspěchy a vše, co zde u svých psů chcete mít zveřejněno, zasílejte na email baru.lisova@gmail.com