Členství

Máte-li zájem stát se členem Západočeské pobočky Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, posílejte vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu jednatelky pobočky - Mgr. Lisová Světlana, Americká 13, 301 00 Plzeň anebo na e-mail lisova@zdravka-plzen.cz.

 

Přihláška ke stažení ZDE

 

Nově příchozí členi jsou  dohlašování pobočkou vždy na konci sudého měsíce, tedy 6x ročně.

K prokázání členství v klubu na všech akcích je nutno používat výhradně platný klubový členský průkaz, opatřený razítkem, podpisem a známkou na daný rok.

 

Členský příspěvek

 

Členský příspěvek na rok činí 500,- Kč, pro členy do 18 let, studenty, matky na mateřské dovolené a členy nad 60 let je příspěvek 400,- Kč.

 

Platbu je možno uhradit složenkou typu C na adresu Mgr. Světlana Lisová, Americká 13, 301 00 Plzeňsloženkou typu A na bankovní účet pobočky č.722655359/0800 (je nutné uvést do kolonky "zpráva pro příjemce" jméno odesilatele) nebo přímým vložením/převodem na bankovní účet pobočky (taktéž je nutné uvést jméno vkadatele).